Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Thành phố lớn nhất cả nước đã có hơn 90% doanh nghiệp và 76% lao động trở lại hoạt động. Toàn thị trường, tỷ lệ tương ứng là 50-80% và 70-75%. Dự báo hết quý I, đầu quý II/2021, thị trường phục hồi…