Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956
Tin Bảo hiểm thất nghiệp
ĐIỂM MỚI TRONG HỖ TRỢ HỌC NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THAM GIA BHTN

Điểm mới trong hỗ trợ học nghề cho lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/03/2021)

ĐIỂM LƯU Ý TẠI NGHỊ ĐỊNH 61 ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP NẾU CÓ VIỆC LÀM TRỞ LẠI

Theo quy định tại Nghị định 61/2020/ NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ...

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ CHÍNH SÁCH BHTN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIỆC LÀM

1. NLĐ được được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm để đảm bảo điều kiện hưởng TCTN khi thuộc một trong các trường hợp sau: - NLĐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt HĐLĐ h ...

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ, TƯ VẤN GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, BHYT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIỆC LÀM

1. Điều kiện được hỗ trợ học nghề - Đủ các điều kiện quy định tại tiết a, c, d điểm 1, mục III, điều kiện hưởng TCTN. - Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt ...

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT VIỆC LÀM

I. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1. Người lao động (NLĐ) phải tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) như sau a) HĐLĐ hoặc HĐLV ...

  Bài viết liên quan: