Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Vị trí tuyển dụng:

1. Kế toán tổng hợp

Số lượng: 01 ứng viên

Nam/Nữ, tuổi từ 30 – 55. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán - Tài chính. Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong lĩnh vực sản xuất.

-Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

-Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán.

Mức lương: Trên 9.000.000 đồng

2. Quản đốc xưởng ván ghép thanh:

Số lượng: 01 ứng viên

Nam, tuổi từ 30 – 35. Kinh nghiệm trên 5 năm.

Biết quản lý, đào tạo, sắp xếp nhân viên theo chuyền. Có kỹ năng quản lý nhân công, công việc, hàng hóa. Có thể bao quát và sát sao với mọi hoạt động của đơn vị, đưa ra hướng phát triển đúng với xu thế của thị thường. -Năm được chính xác số lượng nhân công trong các bộ phận, phân bố công việc ở từng vị trí cho phù hợp. -Đặt ra chỉ tiêu cho các bộ phận, cá nhân, nhóm.

Kiểm soát thời gian và chất lượng sản phẩm của từng bộ phận. Phân tầng, có kế hoạch sắp xếp đội ngũ nhân viên hợp lý

Mức lương: Trên 9.000.000 đồng

3. Thợ chính xưởng xẻ CD:

Số lượng: 01 ứng viên

Nam, tuổi từ 20 – 50. Kinh nghiệm trên 5 năm. Có kỹ năng quản lý, đào tạo nhân viên. Biết bấm me, mài lưỡi.

Mức lương: trên 8.000.000 đồng

4. Công nhân đứng máy CD:

Số lượng: 15 ứng viên

Nam. Tuổi từ 20 – 50. Kinh nghiệm trên 2 năm. Biết bấm me, mài lưỡi là lợi thế

Mức lương: 5.00.000 – 7.000.000 đồng

5. Công nhân rong bìa:

Số lượng: 10 ứng viên

Nam. Tuổi từ 20 – 50. Kinh nghiệm trên 1 năm

Mức lương: 5.000.000 - 6.000.000 đồng

6. Cơ giới

Số lượng: 02 ứng viên

Nam. Tuổi từ: 20 – 50. Có chứng chỉ vận hành cơ giới - Có kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Mức lương: 5.000.000 - 6.000.000 đồng

7. Cơ điện – Cơ khí:

Số lượng: 02 ứng viên

Nam. Tuổi từ 20-50. Sơ cấp, trung cấp nghề - Có kinh nghiệm 1 năm trở lên.

Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 đồng

8. Lao động phổ thông:

Số lượng: 100 ứng viên

Nam/Nữ. Tuổi từ: 20-50. Không yêu cầu trình độ

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

*Các yêu cầu và chế độ khác:

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Yêu cầu chung: Từng làm việc tại các nhà máy gỗ là lợi thế. Sức khỏe tốt, chăm chỉ, hỗ trợ tăng ca, tuân theo điều động công tác khi cần.

Chế độ, phụ cấp khác: Đối với các trường hợp ở xa, công ty hỗ trợ cơm và nơi ở. Chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước. Thưởng lễ, Tết.

Nơi làm việc: Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế. Lô CDP 06 KCN La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nộp hồ sơ tại:

CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƯNG HUẾ

Lô CDP 06 KCN La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0392754730. Email: nshaohunghue@gmail.com