Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

Từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận hơn 3.200 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTT).