Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

             Ngày 1/6, theo thông tin từ Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh này vừa thông qua Nghị quyết chương trình việc làm tại địa bàn giai đoạn 2021-2025.

            Cụ thể, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII đã thông qua Nghị quyết chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động.

            Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 83.400 lao động từ 15 tuổi trở lên, cụ thể: Năm 2021 là 16.000 người, năm 2022 là 16.300 người, năm 2023 là 16.500 người, năm 2024 là 17.000 người và năm 2025 là 17.600 người.

            Để thực hiện được việc này, tỉnh sẽ chú trọng các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để tạo việc làm; phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và thực hiện tốt chính sách tín dụng việc làm để tạo việc làm mới; hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh công tác dự báo và thông tin thị trường lao động...


            Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, trong giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm cho 66.060 lao động, vượt 103% so với kế hoạch đề ra. Qua đó đã góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 2,1%.

            Hiện tại, số lao động tham gia trong các ngành kinh tế quốc dân đến năm 2020 là 602.555 người, trong đó: Lĩnh vực Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 26,3%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,3% và thương mại - dịch vụ chiếm 41,4%. Cuối năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65,45%. Hàng năm, tỉnh giải quyết việc làm mới bình quân trên 16.000 lao động...

Theo Đại Dương - Dantri.com.vn