Kết nối-Hợp tác-Chia sẻ-Hiệu quả

0234.3827457 - 0234.3822956

1.      Công việc, số lượng, nơi làm việc:

-         Chế biến thức ăn kèm (1 Nam làm việc tại Hiroshima và 8 Nữ làm việc tại Shimane)

-         Nông nghiệp trồng trọt (2 Nữ) – Hiroshima

-         Gia công chế biến thủy sản (3 Nữ) – Shimane

-         Đúc nhựa bằng phương pháp nén ép (2 Nam) - Aichi

2.      Điều kiện tuyển:

-         Nam nữ tuổi từ 18-29; chiều cao và cân nặng tiêu chuẩn; thị lực tốt; làm việc tích cực và có thể duy trì mối quan hệ với mọi người

-         Chịu được điều kiện làm việc theo các ngành riêng biệt

3.      Ngày dự kiến phỏng vấn: từ 20 đến 27/8/2020

4.      Tiền lương thực lãnh: từ 20 đến 40 triệu đồng/tháng

5.      Chi phí: 3600$ (trong đó chi phí ăn ở tự túc)